4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite iyileştirmesi ve Yönetimi
 
Entegre Yönetim Sistemi
 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 
Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
 
CE Markalama
 
Gyda Güvenliği Kontrol Sistemi
 
Tıbbi Cihazlar Kalite Sistemi
 
Kalite Yönetim Sistemi
Globalle?en Dünya’da olu?an sürekli rekabet ortamynda ÜRÜN/ HYZMET güvenli?inin sa?lanmasy temel esa
 
Çevre Yönetim Sistemi
Çevre özelliklerinin ve Do?al Yapynyn korunmasyny hedeflemi?tir. Kurulu?larda ; çevresel riskleri mi
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 

ONLİNE DANIŞMANLIK

LİFOS Mühendislik Danışmanlık 15 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle, kuruluşların özgün gereksinim ve kültürüne uygun Çözümler üreterek performans düzeylerini yükseltmek ilkesiyle" danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Avrupa Birliği Uyum çalışmaları çerçevesinde CE Teknik Dosyanın hazırlanması çalışmaları yapılmaktadır.   Müşterilerimize yaklaşımımız ve hizmet anlayışımız ile ilgili değerlerimiz; dürüstlük, tarafsızlık, sözünde durmak, planlı çalışmak, uzmanlık, müşterilerimize uygun maliyetlerde değerler katmak, gelişen ve rekabet avantajı sağlayan müşterilerimizle de ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak üzerine kurulmuştur. LİFOS Mühendislik Danışmanlık olarak, çalışmalarımız esnasında edindiğimiz müşterilerimize özgü bilgileri, müşterilerimizin izni olmaksızın 3.taraflarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.

HİZMETLERİMİZ

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com