Kurumsal Kimlik

 

Hizmet Politikamız

Hizmet Politikamız, öncelikle kalıcı dostluk ve güven üzerine müşteriye odaklanma, tüm enerjimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda onların proje, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme çalışmalarının her aşamasında sürekli paylaşım ve iletişim politikasıyla kaliteli ve yenilikçi çözümlerle yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak. 
 

Misyonumuz

Misyonumuz, Kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı temel ilkesi üzerine Müşterilerimizin proje ve belgelendirme faaliyetlerine direkt etki eden performanslarını arttırmaya yönelik çözümler üretmek ve günümüzün yoğun rekabet gerektirdiği değişim ve gelişim projelerinde onların stratejik iş ortakları olarak yer almak.

Hakkımızda

LİFOS  Mühendislik Danışmanlık, uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen sanayii ve hizmet sektörlerindeki firmalarda kazandığı tecrübelerini paylaşmak ve kuruluşların organizasyonel etkinliklerini arttırmaya yönelik Mühendislik, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri vermek üzere 2006 yılında kurulmuştur. Çağdaş kalite anlayışını benimsemek ve benimsetmek üzere yola çıktığımız bu yolculukta kalite düzeyini ve verimliliği sürekli kılmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere çözüm üretmek ve sistem kurma çalışmalarında hizmet vermek amacındayız. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda güvenilir şirketler arasında olmak temel hedeflerimizdendir. Genel katılıma açık eğitimler, Kuruluş içi eğitimler, kuruluşun değişim ve gelişimine yönelik proje yönetim sistemi kurmak ve öneri raporları sunmak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına yönelik çalışmalar yürütmek, müşteri memnuniyetine önem vermek ve literatür tarama yoluyla kurum ihtiyaçlarına uygun kitap, dergi gibi kaynak önerilerinde bulunmak şeklinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 
Küçük ve orta ölçekli kuruluşların etkin ve uzun soluklu bir iş yaşamı sürdürebilmesi için gerekli insan kaynağı ve bilgi altyapısının oluşturulması amacıyla verdiğimiz eğitim programlarında iş geliştirme mantığını işletmelere aktarmaya çalıştık.İşletmelerin gelecek dönemle ilgili yol haritasının çizilmesi konusunda da “İş Planı Hazırlama ve Sunma” danışmanlığı kapsamında faaliyetlerimiz devam edecektir. Faaliyetlerimize başlamadan önce konusunda uzman çalışanlarımız tarafından yapılan ön analiz çalışması ile hem ilerleyen dönemlerde yürütülecek olan faaliyetlerin planlanması yapılmakta hem de sorunlu alanlar ile ilgili tespit ve öneriler sunularak faaliyetlere yol gösterici nitelikte bir yol haritası çizilmektedir.

Değerlerimiz

Değerlerimiz, Müşteriye özel, hedef odaklı çözümler sunmak. Kültürümüze uymayan ve bilimsel olmayan bilgiye inanmamak.İç müşteri tatmininin sağlanması ile hedefe ulaşma önceliğine inanmak.Müşteri bilgilerinin saklanmasını onursal davranış olarak kabul etmek. Doğruluğu ispatlanmamış uygulamaları yapmamak. Doğruluğu hedef tespit etmek ve bu hedeften sapmamak.Lifos Mühendislik Danışmanlık için vereceği her türlü hizmet ve çözümde müşteri memnuniyeti esastır. Çalışma prensibimiz, her projede müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin iyi analiz edilerek çözümler üretilmesidir. Amacımız; yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşterilerimizle uzun soluklu ortaklıklarda büyük başarılara birlikte imza atmaktır.Lifos Mühendislik Danışmanlık olarak müşterilerimizle karşılıklı imzalayacağımız hizmet anlaşması ve Lifos Mühendislik  Danışmanlık'ın sahip olduğu etik anlayışı doğrultusunda müşterilerimizin her türlü bilgi ve uygulaması tarafımızca gizli kalacaktır.
Lifos Mühendislik Danışmanlık müşterilerine ve işine duyduğu saygı uyarınca gizlilik ilkesinin uygulanacağını taahhüt etmektedir. 

Yetkinliklerimiz

Lifos Mühendislik Danışmanlık, yürüttüğü her projede oluşturduğu ve müşteri ile birlikte üzerinde mutabakat sağladığı proje planı dahilinde belirlenmiş zaman ve hedeflere uymaya odaklanır.Her çalışmasında müşteri memnuniyetini müşteri beklentilerinin üzerine çıkararak sürekli arttırmayı hedefler. İşletmelerin etkinliği ve performansı arttırmak amacıyla, çalışmalarında müşterilerine özel yeni fikirler ve çözümler geliştirir.Yürüttüğü tüm projelerde sahip olduğu makro ve mikro bakış açısıyla, kuruluşun iş süreçlerini iyi analiz eder ve çözümlerinde sunduğu öneriler şirketin tüm iş süreçleri ve sistemleri ile etkileşir ve çalışır.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com