4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
Busbar Elektrik Da?ytym Sistemlerinin Yalytymynda Otomasyon ve Ynfrared Kurutma Uygulamalary
Üriner Traktus Enfeksiyonlary Etmeni Olabilecek Mikroorganizmalaryn Hyzly Bir?ekilde Üretim, Sayym, Tanym Ayyrt Etme ve Antibiyotik Duyarlylyklarynyn Yapyldy?y Üriner Kit Tasarymy ve Üretimi
Tamboy ve Mini Fyrynlaryn Elektrostatik Toz Boya Prosesinde Tribo Tekni?i Uygulamasy
Ocak ve Fyryn Aksesuarlary Toz Emaye Kaplama Sistemi Tasarymy ve Üretimi
Yatay-Dikey ve Dairesel Hareket Mekanizmaly Malzeme Yükleme ve Bo?altma Ata?many Tasarymy ve Ymalaty
Ev Tipi Do?algazly Isytycy Üniteleri Tasarymy ve Ymalaty
Rodino 50 Teflon Film Yzolasyon Uygulamaly So?utma Bariyerli Akylly Busbar Sistemleri Ve Da?ytym Panelleri Tasarymy ve Üretimi
Ev Gereçlerinin Üst Tabla ve Ayak Mekanizmalary Yçin Otomatik Puntalama ve Otomasyon Hatty Tasarymy ve Üretimi
Hyzly Renk De?i?tiren, Monosiklonlu Ve Antistatik Toz Boya Uygulama Kabini ve Ekipmanlary Tasarymy ve Üretimi
Genitoüriner traktus numunelerindeki mikroorganizmalaryn seleksiyon, üretim, determinasyon, idantifikasyon ve duyarlylyk testlerine yönelik panellerin geli?tirilmesi
Enerji Geri Kazanymly ve Yary Otomasyonlu Sycak Daldyrma Galvaniz Hatty Tasarymy ve Üretimi
Metal Kenetleme Makinasy Tasarymy ve Ymalaty
Jeneratörlü Mobil Primer Ta? Kyrycy Tasarymy ve Ymalaty
Dü?ük ve Yüksek Hyzlarda Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi Yçin Rüzgar Türbini Tasarym ve Ymalaty
Ankastre Ocak Tasarymy ve Üretimi
Güne? Enerjisi Sistemlerinde Su Depolarynyn Emaye Kaplanmasy Prosesinin Tasarymy ve Otomasyonu.
Dar Dokuma Makinalarynda Do?rusal Servo Motor Uygulamasy
Fyryn Yç Haznelerini Otomatik Toz Emaye Sistemi Tasarymy ve Üretimi
Programlanabilir Pompa Kontrol Karty Tasarymy ve Üretimi
Savunma Sanayiye yönelik, Askeri Sava? Gemileri ve Hücum Botlarynda kullanylmak üzere ani su ysytycysy ve Elektrik Panolu Termosifon prototip ürün tasarymy
Epoxy Polyester Yalytymly Alüminyum Busbar Elektrik Da?ytym Sistemleri Tasarymy ve Ymalaty
Besleyici Elektrik Panosu Tasarymy ve Ymalaty
Tu?la Kurutma Prosesinde Mikrodalga Teknolojisinin Kullanylmasy
Gaz Yakan Cihazlara Yönelik Verimlilik Test Sistemlerinin Tasarym ve Üretimi
Ta?ynabilir Gaz Oca?y Tasarymy ve Üretimi
Çift Bölmeli Tam Boy Fyryn Tasarymy ve Ymalaty

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com