4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 
Anadolu Yakla?ymy’ny tanytmak amacyyla hazyrlanan çaly?maya göre bankalara borçlu tüm KOBY’lerin yasadan yararlanmasy halinde 200 bin ki?iye ek istihdam sa?lanacak. Yasadan yararlanmasy beklenen i?letme sayysy 70 bin, yapylandyrylan toplam borç ise 1,8 milyar YTL olarak hesaplandy.

Referans Gazetesi’nde Hacer Boyacyo?lu imzasyyla yer alan habere göre seçim öncesi ani bir kararla yasala?an Anadolu Yakla?ymy’nyn "200 bin ki?iye istihdam sa?lanmasyny" öngördü?ü ortaya çykty. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB), ay sonundan itibaren yürürlü?e girecek olan Anadolu Yakla?ymy’na tüm borçlu KOBY’lerin dâhil olmasy halinde 200 bin ki?iye ek istihdam sa?lanaca?yny belirledi. TOBB’un KOBY’lere Anadolu Yakla?ymy’ny anlatmak için çykardy?y kitaba göre 70 bin KOBY kanundan yararlanacak. Yapylandyrylan toplam borç da 1,8 milyar YTL’yi bulacak.

TOBB, ay sonundan itibaren yürürlü?e girmesi beklenen Anadolu Yakla?ymy uygulamasynda rehberlik yapmasy için Ernst and Young Türkiye Vergi Bölümü’ne bir çaly?ma yaptyrdy. Anadolu Yakla?ymy’nyn uygulama esaslarynyn anlatyldy?y çaly?mada, uygulamanyn muhtemel sonuçlary hakkynda da bilgi verildi.

Basel-2’ye Katkyda Bulunacak

Verilen bilgilere göre 30 Aralyk 2006’da yasala?an Anadolu Yakla?ymy’nyn bundan sonraki a?amasynda finansal yeniden yapylandyrma çerçeve anla?malary Türkiye Bankalar Birli?i ve Türkiye Katylym Bankalary Birli?i tarafyndan hazyrlanacak ve alacakly kurumlara imzalatyldyktan sonra onay için Bankacylyk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gönderilecek. BDDK’nin onayyny izleyen 2 yyllyk süreçte de alacakly bankalarla borçlu KOBY’ler arasynda finansal yeniden yapylandyrma sözle?meleri imzalanacak. Çaly?maya göre bankalara borçlu tüm KOBY’lerin yasadan yararlanmalary durumunda 200 bin ki?iye ek istihdam sa?lanacak. Ayryca KOBY ölçe?indeki i?letmelerin BASEL-2 sürecine uyumlaryny kolayla?tyracak ve sürece hazyr hale gelmelerini sa?layacak. Ayryca vergi sigorta primi, elektrik, do?algaz, su ve telefon borçlary da Anadolu Yakla?ymy’nyn uygulamasy kapsamynda olacak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com