4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Kollektif ve Komandit ?irket
 
Kollektif ve Komandit ?irket kurulu? a?amalary sermaye ?irketlerinde yeralan a?amalar ile ayny niteliktedir. Kurulu? a?amasynda Ticaret Sicili tarafyndan istenen belgeler ile vergi dairesi nezdinde talep edilen belgeler farklylyk arzetmektedir.

Ticaret Sicilinde talep edilen belgeler

-Dilekçe (Yetkililer tarafyndan imzalanyr ve dilekçeye eklenen belge adlary belirtilir)
-Noter onayly iki adet sözle?me,
-Kollektif ?irketlerde tüm ortaklaryn, komandit ?irketlerde komandite ortaklaryn foto?rafly nüfus cüzdany suretleri (Muhtar ya da noter onayly),
-Temsil ve imza yetkili kylynan ki?inin unvan altynda noter onayly imza tescil beyannamesi,
-Taahhütname (Ticaret Sicil Memurlu?u, evrak bölümünden temin edilir).


Vergi dairesi nezdinde yapylacak olan ba?vuruda gerekli olan belgeler a?a?ydaki gibidir.


-Matbu dilekçe (Ekinde belge adlary belirtilir.),
-Nüfus cüzdany fotokopisi,
-Muhtarlyktan onayly ikametgah ilmühaberi,
-Noter onayly imza sirküleri,
-Y? yerine ait tapu veya kira kontratynyn fotokopisi,

Bu belgeler herbir ortak için ayry ayry hazyrlanarak müracaatta bulunulacaktyr. Bu i?lemlerin ardyndan ?irket kurulu? i?lemleri tamamlanmy? olup ticari faaliyetlerine ba?layabilir duruma gelmi?tir

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com