AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

 
AB 7. çerçeve programı 2007-2013 yılları arasında devam edecek olup toplamda ulaştığı 54 Milyar €’luk fon büyüklüğü ile dünyanın en büyük sivil araştırma ve teknoloji geliştirme programıdır. Ocak 2007’de yayınlanacak ilk çağrılar ile birlikte ülkemizin de içimde bulunduğu büyük bir yarış başlayacaktır.

Bu noktada programda ilk kez yer almak isteyen kuruluşlar bir takım noktalara dikkat etmelidir: AB Çerçeve programları ile ilgilenen kuruluşların teknoloji vizyonlarını belirlemeleri gerekmektedir. Çerçeve Programları’nı fon sağlayan bir program olarak görmekten ziyade, yeni teknolojilerin ve standartların gelişim sürecine ortak olma fırsatı olarak yorumlayan kuruluşlar yüksek katma değer elde edeceklerdir. Bu vizyona sahip kuruluşların bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesine önem vermeleri bir başka kritik husustur.

AB 7. Çerçeve Programında KOBI’ler

KOBİ’ler Avrupa Komisyonu tarafından ekonominin belkemiği olarak değerlendirilirler. AB’de 19 milyon işletmenin %99,8’i KOBI statüsündedir. İstihdamın ise %66’sını KOBI’ler sağlamaktadır. Cironun ise %55’i KOBI’ler tarafından sağlanmaktadır. KOBI’ler yenilikçi yanları sebebiyle büyük kuruluşlardan iki kat daha yaratıcı bir özelliğe sahip ve artan rekabet baskılarına karşı daha hızlı tepki verebilmektedir.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm KOBI’ler Çerçeve Programına katılabilirler:

• Çalışanların sayısı 250’den az olanlar,
• Yıllık cirosu 50 milyon Avro veya yıllık bilanço değeri 43 milyon Avro’yu geçmeyenle,
• Sermayesinin %25’inden fazlası KOBI olmayan bir kuruluşa ait olmayanlar.

AB 7. Çerçeve Programı’nda KOBİ’ler aşağıdaki tematik alanlarda proje hazırlayabileceklerdir:

1. SAĞLIK
2. GIDA – TARIM – BİYOTEKNOLOJİ
3. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
4. NANOBİLİMLER, NANOTEKNOLOJİLER, MALZEMELER VE YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
5. ENERJİ
6. ÇEVRE
7. ULAŞTIRMA (HAVACILIK DAHİL)
8. GÜVENLİK
9. UZAY

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com