ELEKTRONİK İMZA

 
Elektronik imza nedir?

5070 Sayılı Elektronik İmza kanununa göre Elektronik İmza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

Güvenli elektronik imza;

- Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
- Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
- Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
- İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Elektronik imza, aslında kapsamlı bir güvenlik teknoloji içersinde yer alan, teknolojinin gelişimiyle birlikte artan fonksiyonları da bünyesine katarak genişleyen bir veri güvenliği uygulamasıdır. Veriler, ağ sistemleri içersinde yer alan bilgi parçacıklarıdır. İletişim ve şu anda elektronik ortamda gördüğümüz tüm uygulamaların temelinde veri sistemleri bulunmaktadır. Verilerin güvenliğini sağlamak aynı zamanda bunların oluşturduğu uygulamaların da (programların, elektronik belgelerin v.b.) bir ölçüde güvenliğini sağlamak anlamına gelmektedir.

Elektronik imza nasıl alınır ?

Elektronik İmza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları 5070 Sayılı Elektronik İmza yasası uyarınca Telekomünikasyon Kurumu’na bildirimini yapmış ve Türkiye'de bu NES'leri vermeye yetkili "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı"lara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınabilir.

E-İmza ön taleplerinin yapılması
Ön talepler başvuru sahibi tarafından on-line olarak başvuru sayfasındaki online başvuru linkinden gerçekleştirilebilecektir.

 
Kurulum esnasında gerekli belgeler

E-imza sertifikası kişiye verileceğinden sertifika verilecek kişilerin kimlik belgeleri doğrulama amaçlı olarak kurulum esnasında hazır olmalıdır. Kimlik doğrulama için kişinin nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir. Kişinin TC Kimlik No’su forma yazılacağından kişinin TC Kimlik No Bilgisi kurulum esnasında kontrol edilecektir.

Nasıl kullanılır ?

Elektronik İmza Sertifikaları bir imzalama işlemi için İmza Sahibi tarafından Güvenli Elektronik İmza Oluşturma aracı ve bu araca erişimi sağlayan bir şifrenin girilmesi sayesinde imza sahibinin iradesi ile kullanılabilmektedir.

Faydaları nelerdir ?

İmza, günlük yaşamamızda yazılı iletişimde bulunan tarafların kimliklerini doğrulamak amacıyla kullanılan bir teknolojik uygulamadır. Elle attığımız imza da aslında bir teknolojik uygulamadır, ancak yüzyıllardır kullanılagelen bir uygulama olduğundan artık, günlük yaşamsal fonksiyonlarımızla bütünleşmiştir. Örneğin, elle imza atabilmek için objektif olarak kağıt ya da üzerinde imza atmaya elverişli bir ortam, imzamızı atabilme imkanı sağlayan bir araç (kalem veya tükenmez kalem v.b), okuma yazma bilme, kalem kullanabilme gibi araçlara ve niteliklere sahip olmalıyız. Bununla birlikte hukuki açıdan imzaya bağlanan bir takım sonuçlar olduğundan, kişilerin fiil ehliyeti dediğimiz hak ve borçları üstlenebilme ehliyetine, buna bağlı olarak akıl sağlığına ve yaptığı işlemin sonuçlarını idrak edebilecek bir zihin yapısına da sahip olması gerekmektedir. Tüm bunlar aslında, bir kişinin yazılı olarak iradesini aktardığı veya yazılı olarak kişinin iradesiyle uyuşan bir metin üzerinde o kişinin varlığını ortaya koyabilmesi için asgari sayıda gerekli olan unsurların bir araya geldiği bir teknolojiyi temsil etmektedir.

- Elektronik imza da, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imzalar gibi bir takım asgari unsurların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar genel olarak;
- Elektronik imza yaratmak amaçlı kullanacağımız sadece sahibi tarafımızdan bilinen ve sadece sahibi tarafından aktif konuma getirilebilecek imza oluşturma verisi,
İçeriğine herkes tarafından ulaşılabilen imza oluşturma verisi ile imzalanan verinin gerçekten o imza oluşturma verisi ile mi oluşturulduğunu doğrulama imkanı tanıyan doğrulama verileri
- İmza doğrulama verisini içersinde taşıyan ve elektronik kimlik kartı olarak da kullanabileceğimiz bir elektronik kayıt (elektronik sertifika),
- Elektronik imza ile ilişkilendireceğimiz veri (elektronik belge, herhangi bir elektronik uygulama veya elektronik posta mesajı)

Türkiye’deki KOBİ’lerin e-dönüşüm projesi çerçevesinde elektronik uygulamalara geçişlerini hızlandırmak ve elektronik imzanın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla KOSGEB Veritabanında kayıtlı olan KOBİ’lerden, elektronik imza talep edecek olanlarının desteklenmesidir.Sertifika başı destek üst limiti 400,- (Dörtyüz) YTL olup bu tutarın tamamı desteklenir. (Ürün faturasının 72,- (Yetmişiki) YTL'lik KDV Tutarı desteklenmez)


Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com