KREDİ GARANTİ FONU

 
Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.

Gerçekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan KOBİ'lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ'lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

ORTAKLAR
 

TOBB            50,99 %

KOSGEB        48,54 %

TESK             0,43 %

 

DİĞER ORTAKLAR

MEKSA

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı

TOSYÖV

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı

HALKBANK

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

 KİMLER YARARLANABİLİR?

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır.

Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

KEFALETİN MALİYETİ NEDİR?

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır.

Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

KEFALET LİMİTİ NE KADARDIR?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 750.000.- YTL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.000.000.-YTL’dir.

DEĞERLENDİRME KISTASLARI NELERDİR?

1-)KGF kefaletinden yararlanabilmenin ilk koşulu; başvuran tarafın
   KOBİ, esnaf ve sanatkar, tarımsal işletme, çiftçi; kadın ve genç girişimci olmasıdır.

2-)KGF kefaletinin kullanılacağı proje, “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve     “yapılabilir” olmalıdır.

3-)Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki     deneyime sahip olmalıdır.

4-)Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır.

5-)Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır.

6-)Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

1-)Yeni İş Kurma
2-)Mevcut Tesisin Genişletilmesi
3-)Hammadde Temini
4-)Yeni Teknoloji Kullanımı
5-)Yeni İş Yerine Taşınma
6-)Nakit Sıkıntısını Giderme
7-)İhracatın Finansmanı
8-)İthalatın Finansmanı
9-)Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
10-)Finansal Kiralama
11-)KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENİR?

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.

KGF, AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEDİR*

Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Alternatifbank A.Ş.
Denizbank
Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Finansbank A.Ş.
Fortis Bank
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi
Şekerbank T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş.
Türk Eximbank-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma Bankası
Vakıfbank
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

*Alfabetik sıra ile düzenlenmiştir.

 

 

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com