KIRSAL KALKINMA PROGRAMI

 
KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI MAKİNA VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

 • Gerçek kişiler,
 • Adi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler
 • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler

HİBE DESTEĞİ ORANI

Mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

 • Gerçek kişiler için proje başına hibe üst limiti : 25.000 Yeni Türk Lirası
 • " Tüzel kişiler için proje başına hibe üst limiti : 50.000 Yeni Türk Lirası
BAŞVURU ZAMANI

Yayım tarihi olan 18/04/2008 'den başlayarak 01/11/2008 tarihine kadar açıktır.

UYGULAMA İLLERİ: Tüm Türkiye

YATIRIM KONULARI

1. Yeni işlemesiz tarım makineleri alımlarına,

 • Mal bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe verilir.
 • Toprak işlemesiz tarım makineleri alımlarında, yalnızca torağa doğrudan ekim yapan mibzerlere destek verilir. Diğer azaltılmış toprak işleme makinelerine destek verilmez.
 • Daha önceden satın alınmış geleneksel mibzerlerin doğrudan ekim mibzerine dönüştürülmesine destek verilmez.
 • Doğrudan ekim mibzerleri tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Yeni balyalama ve silaj makinesi alımlarına,
 • Yeni balyalama ve silaj makinesi alımlarında, birbirinden bağımsız olan balyalama ve silaj makinesinin her ikisine veya bu iki işleri bünyesinde barındıran kombine makinelere destek verilir.
 • Silaj makineleri, yaklaşık % 50 nem içeren balyalanmış otu plastikle kaplamaya yarayan ve böylece fermantasyonu başlatarak silaj oluşumunu sağlayan makinelerdir.
 • Bu makinelerde balya ve silajlama üniteleri ayrı ayrı olduğu gibi her iki işlev tek bir makinede kombine edilebilmektedir.
 • Balyalama ve silaj makineleri ayrı ayrı makineler şeklinde veya tek bir kombine makine şeklinde satın alınabilir.
 • Sabit sistem balyalama ve silaj makinelerine destek verilmez.
 • Sadece balya makinesinin satın alımına destek verilmez, fakat sadece slaj makinesinin alımına destek verilir.
 • Balyalama ve silaj makinelerin ayrı ayrı satın alınması durumunda, bu makineler için tek bir fatura düzenlenmelidir.
3. Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarına,
 • Yeni soğuk hava tesisatlı makine alımlarında yatırımcının sahip olduğu tesisin kapasitesi ile uyumlu olan makine alımına destek verilir. Başvuru sahibi tesisin varlığı ve kapasitesi ile ilgili bilgileri başvuru esnasında ibraz etmesi gerekir.
 • Soğuk taşıma aracı alımında, taşıma aracının ayrı alınması, soğuk hava grubunun ayrı imal ettirilmesi ve monte edilmesi şeklindeki alımlar hibe desteği kapsamı dışındadır. Mutlaka satın alımların soğuk hava tesisatlı olarak komple taşıt alımları şeklinde yapılmalıdır.
 • Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı için başvuruda bulunacak yatırımcıların, yönetmelik kapsamında desteklenen konuların birisinde mevcut faal bir tesise sahip olması ve bu tesiste üretilen/depolanan ürünlerin soğuk taşıma aracına ihtiyacı olması zorunludur.
 • Tesisin mülkiyeti veya kullanım hakkı ile ilgili belgeler ve işletme ruhsatı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
4. Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımlarına,
 • Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına hibe desteği verilir.
 • Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşaatı, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.
 • Su kaynağı olmayan veya sulama şebekesi içerisinde yer almayan arazilere hibe desteği verilmez.
 • Teklife konu arazilerin mülkiyeti veya kira sözleşmesi ile ilgili belgelerin ibrazı zorunludur.
 • Toplam maliyeti, yönetmelikte belirlenen sınırı aşmamak kaydıyla, tek bir teklif içerisinde yağmurlama sulamada 1, damla sulamada ise aynı kişiye ait 3 farklı parselde tarla için başvuru yapılabilir.
 • Hem damla hem de yağmurlama sistemi için aynı teklif içerisinde başvuru yapılamaz.
 • Sulama sistemi ve modeline bakılmaksızın her türlü damla ve yağmurlama sistemine destek verilir.
 • Teklif edilen makine-ekipman miktarı ve kapasitesi öngörülen tarla alanının ihtiyacının üstünde olamaz.
 • Tek bir faturada düzenlenmek kaydıyla ekipmanların tarlaya montajı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Teklif edilen makine-ekipmanın tipi ve özellikleri arazi, iklim ve ürün istekleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Su kaynağı ile ilgili izin ve/veya ruhsatın başvuru sahibi tarafından ibraz edilmesi gerekir.
 • Her tarla için Bireysel Sistem Tertibini gösteren bir kroki, bu krokiye göre hazırlanmış malzeme metrajı başvuru ekinde verilmelidir.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com