KOSGEB DESTEKLERİ

 

KOSGEB

 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ  GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.
 

Temel Kavram ve Hizmetleri


Bilgilendirme ve İşletmeler arası İşbirliği Hizmetleri: Globalleşme sürecinin yaşandığı günümüzde büyük önem kazanan bilginin kullanımında KOS işletmelerinin payının arttırılması için KOSGEB, Avrupa Birliği'nin KOBİ'lere yönelik 1997-2000 yılları için hazırladığı Çok Yıllık Programda "KOBİ'lerin İlk Durak Noktası" tanımı ile en önemli destek programı olan Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info Centre. EIC) Ağına AB'nin XXIII. Genel Müdürlüğü ile imzaladığı andlaşma ile katılmıştır.

KOSGEB Bilgi Sistemleri ve Elektronik Ticaret Süreçleri Grubu bünyesinde Eylül 1994' de kurulan Avrupa Bilgi Merkezi; Ülkemizdeki KOS işletmelerinin özellikle AB ile ilgili olmak üzere her türlü bilgi ihtiyacını ve Yurtsdışındaki KOS işletmelerinin ülkemiz İş Dünyası ile ve KOS işletmeleri ile ilgili bilgi ihtiyacını karşılamanın yanısıra Avrupa Birliği'nin KOBİ'lerin uluslararası anlaşmalarına katkıda bulunmak için başlattığı destek programlarından İşletmelerarası İşbirliği Ağı (Business Cooperation Network; BC-NET), ve İşletmelerarası İşbirliği Merkezi (Bureau de Rapproachement des Enterprises; BRE) programlarında Türkiye temas noktasıdır.

Ülke çapında yaygın KOBİ kitlesine ulaşmak için oluşturduğu "AB Bilgi ve İşbirliği Danışmanları Ağı" ile birlikte hizmet veren KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi'nin bilgi ve işbirliği hizmetleri, KOS işletmelerinin Uluslararasılaşmaları için önemli bir destek sağlamaktadır.

KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla destek modelleri geliştirmiştir.

Destek modellerinin etkinliğinin artırılması için 2005 yılında "Stratejik Yol Haritası" çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik Yol Haritası Nedir?

KOSGEB desteklerinin daha etkin olması ve işletmelere katkısının artırılması amacıyla 2005 yılından itibaren desteklerin ‘Stratejik Yol Haritası’na dayalı verilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamanın temel amacı işletmelerin gelecek üç yıl ile ilgili zaman zaman oluşturdukları planlamaları basit bir mekanizma ile yazılı hale getirmelerinin sağlanmasıdır. Böylece işletmelerin KOSGEB’den alabilecekleri desteklerin nitelik ve zamanlamasının en fazla fayda sağlayacak şekilde planlanması sağlanmış olacaktır.


KİMLER DESTEK ALABİLİR?

1- 250 arasında çalışanı olan,
2- İmalat sanayinde faaliyet gösteren,
3- Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) YTL'yi aşmayan,
yasal KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler yararlanabilir.

Ancak sermayesinin %25'inden fazlası büyük işletmelere veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşa ait olması halinde bu işletme KOBİ tanımından çıkar. Ortağı girişim sermayesi şirketi olan işletmeler bu kapsam dışındadır.


NASIL KOSGEB ÜYESİ OLUNUR?


BAŞVURU


Öncelikle destek.kosgeb.gov.tr adresindeki “başvuru” kısmından gerekli bilgi girişlerinizi yapmalısınız. Başvuru kısmında belirttiğiniz e-posta adresinize bir e-posta gelecektir. Gelecek olan e-posta’da firmanıza ait “Firma kodu” ve “Firma şifreniz” olacaktır. Bu kod ve şifreyi kaydediniz. Eğeron gün içinde e-posta size ulaşmadı ise e-posta adresinizde problem varsayımı ile, yeniden farklı bir e-posta adresi ile başvurmanız gerekmektedir. (Hotmail, Superonline ve Mynet problemin sıklıkla yaşandığı adreslerdir).

BİRİM SEÇİMİ

İkinci işlem olarak destek.kosgeb.gov.tr (kullanıcı kod ve şifrenizle giriş yaparak) adresindeki “YDTF başvurusu” linkine tıklayarak İkitelli İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nü veya üretim yerinize en yakın birimi seçmelisiniz. Daha sonra beyanname doldurma işlemine başlamalısınız.

KOBİ BEYANNAMESİ

Başvuru formundan sonra verilen kod ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapınız. “KOBİ tanımı” kısmından, KOBİ tanımına dair bilgilerin bulunduğu sayfanın alt tarafındaki “Beyannameyi doldurmaya başlamak için tıklayınız” linkine tıklayıp beyannameyi doldurmalısınız. (Önemli: Bu link satırının başındaki tarih kutucuğu içerisinde, 2006 yılının seçili olmasına dikkat ediniz.)

KOBİ Beyannamesi Doldurulurken Dikkat edilmesi gerekenler;

1. Sayfada; Şirketin ortaklık yapısı sorgulanır. Gerekli cevapları veriniz.
2. Sayfada;İlgili yılın Net satış hasılatı, Mali Bilanço toplam değerleri,Toplam çalışılan gün sayısı ve işletme ile ilgili bazı bilgi girişleri yapılır. Çalışılan gün sayısı kısmını ilgili yıla ait 12 aylık SSK tahakkuk fişlerinin en alt kısmındaki gün sayıları toplayarak hesaplanmalıdır. Temsil yetkilisi,üretilen ürünler ve iletişim bilgilerini de eksiksiz doldurmalısınız. Bu işlemleri bitirdikten sonra en alttaki “Kaydet” butonu ile verilerinizi kaydedip bir sonraki bölüme geçiniz.
Raporlar kısmından; Word dokümanı halinde “Beyanname çıktısı” alınız. Firma yetkilisi tarafından Yaş Kaşe-İmzalı beyanname beraberinde aşağıdaki belgeleri ekleyerek ilgili birime ulaştırmalısınız.
Beyannameye EK Belgeler:

1. 2006 yılına ait, tercihen “Kurumlar vergisi Beyannamesi” veya

“Gelir ve Bilanço Tabloları”

(Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir ıslak Kaşe-İmzalı)

2. 2006 yılının her ayına ait SSK Tahakkuk fişleri

(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ıslak Kaşe-İmzalı)

3. İmza Sirküleri (İşletme ıslak Kaşe-İmzalı)

4. Ticaret sicil gazetesi (İşletme ıslak Kaşe-İmzalı)

5. Vergi Levhası (İşletme ıslak Kaşe-İmzalı)

6. Faaliyet Belgesi ve Kapasite Raporu (İşletme ıslak Kaşe-İmzalı)

DİLEKÇE ÇIKTISI

İlgili birime teslim ettiğiniz KOBİ beyannameniz yetkilisi tarafından onaylanacaktır. Onayın sisteme girilmesine müteakip belirttiğiniz e-posta adresinize “Randevu maili” gelecektir. Bu mail size ulaştığı andan itibaren, destek.kosgeb.gov.tr adresinden alacağınız “Dilekçe çıktısı” nı onaylayıp ilgili birime göndermelisiniz. Gönderdiğiniz dilekçe sistemden onayını aldıktan sonra YDTF doldurma işlemlerine başlayabilirsiniz.

YARARLANICI DURUM TESPİT FORMU

destek.kosgeb.gov.tr adresine girerek YDTF doldurmalısınız. YDTF de işletmenizleilgili bütün bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanız işletmenizin gurubunun doğru belirlenmesinde önemli bir faktördür. YDTF doldururken ürünlerinizle ilgili NACE ve GTİP kodları sorulacaktır. Eğer bilmiyorsanız NACE kodunu http://kosgeb.gov.tr/BilgiBankasi/default.asp?Action=...&ID=62  adresinden NACE kodları listesi.doc kısmından GTİP kodlarını ise www.mevzuat.net adresinden demo bölümünden bulabilirsiniz. Doldurduğunuz YDTF sistemden onay alınca E-posta adresinize, SWOT analizi ve İşletmenizin hangi grupta(A,B,C,D)çıktığı mail ile bildirilecektir.

STRATEJİK YOL HARİTASI (SYH)

Sonraki adımda Stratejik Yol Haritasını doldurmanız gerekmektedir. SHY üç yıllık bir faaliyet planıdır. Mevcut durumunuzu, hedeflerinizi ve KOSGEB den talep edeceğiniz destekleri kapsar. SYH’nin nasıl doldurulacağına dair periyodik eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimler ücretsiz olup tarih ve saatleri www.kosgeb.gov.tr adresindeki eğitim duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır. Size uygun tarihli eğitimlere katılmanızı tavsiye ederiz. SYH’ yi tamamen ve doğru doldurduğunuzda, sizinle müdürlüğümüz arasında “GENEL SÖZLEŞME” yapılacaktır.Bu aşamadan sonra 3 yıl boyunca KOSGEB destek, kredi ve uygulamalarından faydalanma süreciniz başlamış olacaktır.

 

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com